ExtenTrac® Elite
extenTrac Elite
extenTrac Elite extenTrac Elite

Τι είναι το ExtenTrac®;

Το εγχειρίδιο αυτό σκοπό έχει να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τι είναι το ExtenTrac® και πώς λειτουργεί πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρει, οι οποίες περιγράφονται στα υπόλοιπα εγχειρίδια του Κέντρου Δικτύου. Να κατανοήσετε τι είναι το ExtenTrac® και πως λειτουργεί.

Λίγα λόγια για τη Φυσιοθεραπεία

Η Φυσιοθεραπεία (Physical Therapy) είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσιοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων (Ορθοπαιδική (ή Ορθοπεδική), Νευρολογία, Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Παιδιατρική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λπ.).

Θεραπεία Ribbon